Tetthetsmåling eller trykktesting som mange kaller det, beregner volumet på luftutskiftningen i en bygning

Luftlekkasjer utgjør ca. 90% av varmetapet i vanlige boliger, og kan redusere veggtemperaturen med opptil 10-20°C. Manglende eller redusert isolasjon betyr mindre for varmetapet.
Stillestående luft isolerer - ikke luft i bevegelse.                                                                                               
Dette bidrar til stort og unødvendig overforbruk av energi som myndighetene har besluttet å redusere og har innført tallfestede krav til lekkasjetall i nye bygninger, tilbygg eller ved større utbedringer.  (Se tabell under)                                                                                                                    


Hvordan vi måler luftutskiftningen.
Medbragt BlowerDoor, en kraftig vifte, skaper et under og overtrykk i bygningen og vi kan fastslå om lekkasjetallet er innenfor dagens byggetekniske krav. 

Det krever stor nøyaktighet i utregning av bygningens volum, flateinnhold og klimaskjerm, samt innlegging av andre nødvendige data som; atmosfærisk trykk, solfaktor, h.o.h., vindstyrke, temperaturer inne og ute m.m. som bearbeides i analyse programmet og beregner lekkasjetallet.


Årsaken til luftlekkasjer.
Årsakene kan være mange og ikke alltid mulig å fastslå, men vi kan ut i fra farger og form i termogrammene anta og sannsynliggjøre årsaken.

Vindsperren og diff.sperren ligger  i veggen og skjules av kledningen. Denne er sårbar for rift og flenger under byggeprosessen og er ofte utsatt for gjennomhulling etter ferdigstilling. F.eks. ettermontering av utelamper, kontakter, rør m.m. Feil og skader er derfor svært vanskelig å oppdage uten fysiske inngrep eller avansert teknisk utstyr.

Andre vanlige kilder til trekk er dører, vinduer, luker, etasjeskiller, veggventiler, feilinnstilte ventilasjonssystemer, ildsteder/pipegjennomføringer, dårlige plateskjøter og bærekonstruksjoner.

Konsekvens av luftlekkasjer.
Bortsett fra varmetap og økte energikostnader så forårsaker luftlekkasjer kondens. Normalt er ikke dette nødvendigvis et stort problem, men på punkter og områder som ikke har naturlig tørking utvendig, sola,  eller innvendig varmekilder, så kan dette utvikle seg til å bli fukt som går i konstruksjonen. Det kan bli et stort og dyrt problem.


Tabell for bygningens lekkasjetall.
Småhus (enebolig):                             2,5  luftvekslinger per time.

Leiligheter og andre bygninger:           1,5  luftvekslinger per time.

Lavenergihus:                                      1,0  luftvekslinger per time.

Passivhus:                                           0,6  luftvekslinger per time.


Tetthetstesten blir utført etter NS-EN 13829 "Bestemmelser av bygningers luftlekkasje". Punkt 5.2.1 metode B – i ovennevnte standard.

Den eneste måten å dokumentere tettheten på er en trykkmåling utført med godkjent måleutstyr. 
Nye boliger og tilbygg av betydning, skal ha tetthetssertifikat før utstedelse av ferdigattest.

Fra 1. Juli 2012 kan tetthetsmåling kun utføres av uavhengig tredjepart selskap.
 
tryggere bolighandel
Termografikontroll as - Tlf: 45 47 34 42 - Eckersbergsgate 63B - 0260 OSLO - Epost:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
alt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen alt