-solid dokumentasjon på godt utført håndverk.

Utbygger har ofte behov for kontroll underveis i byggeprosessen for å unngå unødvendige reklamasjoner og kostbart etterarbeide. For oss er det viktig at dere lykkes, og ender opp med et flott, problemfritt hus, til best mulig pris og kanskje sover litt bedre.
Avtalen inneholder normalt 2 tetthetsmålinger med tetthetssertifikat og termografirapport til avtalt totalpris.
Byggmester eller ansvarlig på byggeplassen følger termograføren under kontroll 1 og får tilbakemeldinger på stedet og rapport innen fem virkedager.
Tolkning  av termogrammene i lag med byggmester som kjenner alle tekniske detaljer og løsninger er spesielt viktig under kontroll 1, når det fortsatt gjenstår mye arbeide.
Kontrollen kan gjennomføres etter at vindsperre er montert. Miidlertidige dører, gjennomføringer etc. teiper vi tett.
 
Byggmesteravtalen skal forebygge feil og reklamasjoner. Det er så viktig for oss, så vi stiller opp uten ekstra kostnader i opptil 4 timer hvis noe uforutsett skjer underveis og vi kan bidra.

Termografirapporten inneholder 30-50 termogrammer + fotografier, værdata, analyse og kommentarer.
Følger byggansvarlig opp tilbakemeldingene fra kontrollen underveis i byggeprosessen, er det sjeldent avvik av betydning i en sluttrapport.

Dokumentasjon på godt utført håndverk er byggmesterns beste verktøy i markedsføring av egen bedrift
   - og i anledning salg.


Kontrollene gjennomføres i.h.t. NS-EN 13187 / NS-EN 13829 av godkjente termografører.

Ønsker du å se eksempler på våre rapporter? Klikk på “Referanser”

En termografikontroll tar normalt ca. 3-5 timer i en vanlig bolig, 3-4 timer i en vanlig leilighet.
Tid brukt på analyse og rapportskriving er avhengig av antall feil vi registrer underveis i vår kontroll.
 
tryggere bolighandel
Termografikontroll as - Tlf: 45 47 34 42 - Eckersbergsgate 63B - 0260 OSLO - Epost:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
alt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen alt